Baan Mee Suk Nursing Home

Villa Meesuk Residences

Meesuk Activities

บ้านมีสุขเนอร์สซิ่งโฮม เป็นสถานพักฟื้นผู้สูงอายุโรคระบบประสาทให้การดูแลฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง อันเข้าใจถึงพฤติกรรม อาการของผู้รับบริการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใจรักในวิชาชีพ พร้อมให้การดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการด้วยความรัก

read more

"วิลลามีสุข เรสซิเดนท์เซส" เป็นโครงการที่ดีสำหรับนักลงทุน ที่มอบผลตอบแทนการลงทุน ให้ 7% ต่อปี เป็นระยะเวลาสองปี เพื่อการเตรียมพร้อมลงทุนสำหรับชีวิตก่อนวัยเกษียณ โดยมีบริการจากผู้ดูแลส่วนบุคคล อาหารสุขภาพ บริการทำความสะอาด รถรับส่ง และการจัดกิจกรรมสุดสัปดาห์ ภายในโครงการประกอบด้วย บ้านมีสุขเนอร์สซิ่งโฮม, คลินิกเฉพาะทางด้านระบบประสาท ที่พักสำหรับพักผ่อนสุดสัปดาห์ แบบห้องตกแต่งพร้อมอยู่ หรือวิลลาส่วนตัว เพื่อสั่งสมความสุข ในการดำรงชีวิต ท่ามกลางธรรมชาติ ความสงบ ความปลอดภัย อย่างเป็นที่ไว้วางใจ

read more

       

• มีสุข มั่วนใจ๋ | 27 พฤษภาคม 2558

 

• พักดีมีสุข

Meesuk News

กิจกรรม “สูงวัย สุขใจ ในเชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 และเปิดตัว ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูอายุ โดยคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับความร่วมมือจาก ศูนย์โรคสมองภาพเหนือ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย 

read more


NEWS-PROPERTY


มีสุขโฮมส์
บ้านบนเนิน พร้อมสวนส่วนตัว และผู้ช่วยส่วนบุคคลเพื่อความสุขยามเกษียร เพียง 7 หลัง ราคาพิเศษ 3.69 ล้านบาท พร้อมเข้าอยู่ปลายปี 2558

read more


 Copyright © All Rights Reserved.